Marknadsföring och företagande

Så kommer du igång med företagandet

Det är mycket i början av en företagsstart. Du ska välja rätt tidpunkt att starta, ha ett startkapital och en hållbar affärsidé. Med rätt inställning och förberedelser kan du förverkliga din företagardröm.

När du ska ta tag i drömmen och starta ett företag är det bra att vara väl förberedd på vad det faktiskt innebär i praktiken. Om du läser på ordentligt innan och är insatt i vad det innebär att vara företagare kommer det vara enklare att komma igång. I början kräver ett företag mycket av dig, speciellt om du är egenföretagare på heltid eftersom din inkomst då baseras på företagets intäkter. Det är inte sällan så att företagare får arbeta mer än 40 timmar i veckan till en början. De allra flesta tycker att allt slit och arbete är värt det eftersom de får arbeta med något som är deras egen idé och dröm.

Att driva företag kräver tid och energi

För att lyckas som företagare är det en fördel om du är driven, affärsinriktad, självständig och beredd på att kavla upp ärmarna och jobba hårt. Av ekonomiska skäl behöver du axla många roller till en början, som exempelvis ekonomiansvarig och säljare. Fördelarna med att driva ett eget företag är många, bland annat får du jobba med något du älskar, bestämma över din egen tid och förverkliga en dröm.

Affärsidé och affärsplan

Det är affärsidén som ligger till grund för ditt företag och om du kommer lyckas eller inte. Affärsidén är det steg i att starta företag som kräver mest tankeverksamhet från din sida. Din affärsidé kan vara något som saknas på marknaden. Försök att hitta en öppning på den marknad som du önskar vara verksam inom. Det kan vara att antingen ta kunder från konkurrenterna eller att hitta en helt ny målgrupp. När du har din affärsidé klar för dig är det dags att skriva en affärsplan för att verkligen se om affärsidén håller måttet. När du skriver din affärsplan är det viktigt att bland annat fråga dig vad din produkt eller tjänst löser för problem, vem som är din målgrupp och vilka som är dina konkurrenter.

Ha ett startkapital

Vilken typ av företag du har för avsikt att driva avgör hur starten ser ut. Om din affärsidé kräver ditt fulla fokus och uppmärksamhet redan från start behöver du jobba heltid med företaget. Om du kan starta upp det vid sidan av en anställning ser starten annorlunda ut. Du behöver oftast en liten buffert när du ska starta upp ett företag, ett startkapital. Bufferten ska göra att du klarar dig till dess att företaget genererar intäkter.

Hitta rätt tidpunkt att starta

När du ska starta företag är det viktigt att du väljer rätt tidpunkt. Beroende på vad du ska driva för företag kan det finnas marknadsmässiga tidsaspekter att ha i åtanke när du ska lansera en tjänst eller en produkt.