Entreprenörskap och företagande

En entreprenör vågar ta risker och har ett orubbligt driv. Det är en person som ofta tar initiativ och vill organisera en nyskapande verksamhet. Det finns en viss skillnad mellan företagare och att vara entreprenör, även om begreppen är nära besläktade.

Det är ofta så att entreprenör och företagare används som synonymer men det finns vissa skillnader. Enligt Tillväxtverket är entreprenörskap en slags dynamisk och social process som handlar om att förverkliga idéer och se möjligheter som på något sätt kan ge en ekonomisk vinning. En entreprenör vågar ta risker för att kunna skapa olika lösningar och utveckla saker. Problem är inget hinder för en entreprenör som har en stark drivkraft.

Skillnaden mellan en entreprenör och företagare

En entreprenör har ofta egenskaper som hög arbetsmoral och starka ledaregenskaper. Det är inte sällan som en entreprenör är bra på att bygga nätverk. För att starta ett företag krävs egentligen inga större kvalitéer. En företagare kan förvalta en verksamhet medan en entreprenör driver den framåt och försöker även hela tiden driva på utvecklingen inom den egna marknaden. Entreprenörer är ofta väldigt handlingskraftiga och låter sig inte nedslås av nederlag.