Fördelar med att investera i företagets anställda

Du kan säkert komma på många orsaker till varför det är viktigt att ta hand om sina anställda. En av de viktigaste anledningarna är trots allt att personalen ska vilja stanna kvar. Om du inte tar hand om din personal är risken stor att de väljer att gå vidare till ett annat företag och du får lägga ner tid och resurser på nyanställning.

Det finns flera sätt som du som företagare kan visa att du bryr dig om dina anställda och att du investerar i dem på bästa sätt. Ett smart och praktiskt sätt att komma igång är med hjälp av Microsoft Viva som lösning. Med denna medarbetarplattform kan du få ett centralt verktyg som gör det lättare för dig och dina anställda att kommunicera med varandra, organisera arbetet och dela kunskap med arbetsteamet. Det lämpar sig även bra med Microsoft Viva för utbildningar såväl som målsättningsarbeten.

Därför är företagets anställda värda att satsa på

När du visar att du investerar i din personal kommer du att få tillbaka detta i form av en bättre arbetsmiljö, mindre sjukfrånvaro, nöjdare anställda och ökad produktivitet. Ett företag som visar att de anställda är av betydelse blir dessutom mycket mer attraktivt på marknaden. Här nedan listar vi ytterligare något fördelar att ta tillvara på.

  • Dina anställda blir mer engagerade i sitt arbete. När dina medarbetare ser att du bryr dig om deras välmående och arbetsmiljö ökar sannolikheten för att de ska vilja prestera så bra som möjligt och återgälda dig.
  • Både samarbete såväl som laganda kommer att förbättras. När dina medarbetare är glada och får rätt verktyg för att samarbeta på bästa sätt, kommer grupparbeten vara lika enkla att genomföra som teambuildingaktiviteter på konferensen.
  • Medarbetare som blir uppmuntrade till ett kreativt tänkande bidrar också till större och mer modern utveckling för företaget.