Apostille för företagare

En apostille är en sorts stämpel som gör det möjligt att använda dokument utomlands. Som företagare kan du behöva apostille för flera olika ändamål. Du kanske vill ingå internationella avtal eller kontrakt, registrera ett dotterbolag utomlands eller göra bankärenden i ett annat land. Om du ska anställa utländska medarbetare kan du behöva arbetskontrakt med apostille.

Nu går det att skaffa apostille i Stockholm via Apostille24. Här får du tillgång till en pålitlig företagspartner med lång erfarenhet av att hantera apostille. För Apostille24 är kundservice viktigt, samtidigt som de erbjuder marknadsmässigt konkurrenskraftiga priser för apostille i Stockholm. Du kan också använda dig av deras övriga tjänster som inkluderar legalisering och översättning av dokument.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser regelbundet Notarius publicus, vilket är personer som har som uppgift att intyga och kontrollera sanningen i varierande uppgifter. Titeln betyder ”offentlig sekreterare” på latin. Notarius publicus förser handlingar med en apostille, vilket är en auktoriserad stämpel som ger ett intyg att signaturer som finns på en handling är äkta. I Sverige kan endast Notarius publicus utfärda apostille-stämpel. De finns i de flesta svenska städer, och är enkla att hitta på internet.

Apostille till företaget

Det finns många tillfällen då du som företagare kan behöva en apostille. Om du ska registrera ditt varumärke eller ett patent internationellt kan myndigheter i olika länder kräva dokument med apostille. Dessa dokument ger en bekräftelse att företaget har rättigheter till sagda patent eller varumärke. Ett annat tillfälle då apostille krävs är när ditt företag måste verifiera professionella certifikat och utbildningsbevis i internationella sammanhang.

Om utländska medarbetare ska anställas krävs apostillerade företagsdokument eller arbetskontrakt. Detta underlättar i arbetsuppehållstillstånd och visumsansökningar. Skulle ditt företag involveras i en rättslig tvist i utlandet kan domstolen kräva dokument som apostillerats för att erkänna autencitet. Om ditt företag lämnar anbud i utlandet kan finansiella rapporter eller bolagsintyg också behöva apostille.