Olika företagsformer

När du ska dra igång ett företag är det viktigt att gå igenom de företagsformer som finns. Utifrån informationen som finns om de olika företagsformerna kan du sedan ta ett beslut kring vad som passar dig bäst. Aktiebolag och enskild näringsverksamhet är de vanligaste företagsformerna.

Det finns olika företagsformer som du kan välja mellan när du ska starta ett företag. Vilken företagsform som är lämplig att välja beror helt på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som du har. Det är möjligt att på Bolagsverkets hemsida jämföra olika företagsformer.

Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet är en slags företagsform där det är du som privatperson som ensam är ägare och driver företaget. När du är enskild företagare är det du som privatperson som är företaget, firman är ingen juridisk person. Enskild firma är ett annat ord som ofta används för en enskild näringsverksamhet. Det innebär att det är du som företagare som ansvarar för förpliktelserna som företaget har. Det är exempelvis du som privatperson som hyr en lokal och inte företaget.

Aktiebolag

Aktiebolag är en bolagsform som kräver ett aktiekapital vid starten. Det är aktiekapitalet som motsvarar aktierna som aktieägarna har som bekräftelse på att företaget är deras. Ett aktiebolag är en juridisk person som kan ha anställda, äga saker och teckna olika avtal. Ett aktiebolag som har en omsättning på mindre än tre miljoner kronor är befriad från revisortvånget.

Handelsbolag

Handelsbolag eller kommanditbolag är ett företag som har två eller fler delägare, även kallade bolagsmän. Bolagsmännen kan vara ett företag eller en privatperson. Ett handelsbolag kan ha anställda. Kommanditbolag är ett slags handelsbolag men med skillnaden att bolagsmännens ansvar beror på hur mycket de har lagt in i företaget.

Ekonomisk förening

Om du ska bilda ett företag tillsammans med minst tre personer kan en ekonomisk förening vara ett alternativ. En ekonomisk förening ska gynna medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket innebär att de får ett ekonomiskt utbyte genom att delta.

Aktiebolag eller enskild firma är de vanligaste företagsformerna

Det är vanligast att välja mellan aktiebolag eller enskild näringsverksamhet när en privatperson ska starta ett nytt företag. Den främsta fördelen för aktiebolag är att det är en juridisk person och skyddar ägarens privatekonomi. Fördelen med en enskild firma är enkelheten med att både driva och starta den formen av företag.